Het VVP Ondernemersnetwerk, Samen sterker!

Na een zeer succesvolle pilot in 2022 gaan VVP en C-Profile opnieuw een viertal
praktijkgerichte sessies organiseren voor adviesondernemers.

Veel adviesondernemers zijn voortdurend op zoek naar inzichten en mogelijkheden om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Een uitdagende klus in een speelveld vol ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen. Denk aan versnelde consolidatie, provisietransparantie, digitale transformatie en toenemende compliance-druk.

Om ondernemers te helpen om de juiste antwoorden te vinden, heeft VVP het VVP Ondernemersnetwerk opgericht, een platform voor en door adviesondernemers met als doel kennis en inzichten te delen voor de uitdagingen van morgen. Het VVP Ondernemersnetwerk bestaat uit vier bijeenkomsten per jaar. Tijdens elke bijeenkomst worden uitdagingen behandeld en oplossingsrichtingen besproken. Omdat de deelnemers aan de pilot de bijeenkomsten als zeer waardevol hebben gekenschetst willen we in 2023 het VVP Ondernemersnetwerk verder uitrollen. In iedere sessie wordt een thema diepgaand behandeld. De vier thema’s zijn: business model, click-call-face, zorgplicht en nieuwe verdienmodellen.

De sessies bieden de deelnemers praktische informatie, wetenschappelijke inzichten, ervaringen van collega-ondernemers en concrete tools. Binnen de sessies is volop ruimte voor dialoog over de belangrijkste vraagstukken van de deelnemers zelf. Tevens zijn er gerenommeerde gastsprekers uit de adviessector, zoals Richard Meinders (SVC Groep) en Marco Kok (KOK Advies), die vrijuit praten over hun successen én valkuilen.

“In alle sessies van het VVP Ondernemersnetwerk zijn actuele en aansprekende thema’s aan de orde geweest. Misschien wel het meest waardevolle aan het VVP Ondernemersnetwerk is het op openhartige wijze kunnen sparren met collega‑ondernemers over onderwerpen die ons allemaal raken. Echt een aanrader voor elke financiële dienstverlener!”

Paul Robbe, Robbe Financiële Raadgevers

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren